Üürin ühes internaatkoolis direktori korterit. Jagan koridori direktori emaga. Oletatavasti on ta juba 89aastane. Tema täpset vanust ei tea keegi. Ikka ja jälle vaimustun, kui näen memmekest oma riideid pesem