1.     Riigikogu koalitsiooni erakonnad tahavad läbi suruda kooseluseadust, hoolimata rahva tahtest ja spetsialistide nõuannetest. Seda juba 9. oktoobril! See on ebademokraatlik.
Rahvaarvamus TNS Emori üle-eestilise küsitluse põhjal
2.     Perekond on ühiskonna alustala. Selle meelevaldne ümbertõlgendamine ja ebamäärasemaks muutmine kahjustab terve perekonna mudelit, mis on Eesti ühiskonnas niigi nõrk. Seaduseandjad võiksid tegeleda perekonna tugevamaks muutmisega, nt perekonnaõpetus koolides, lapsevanemate ja paaride suhtenõustamine jms.
3.     Kooseluseadust ei ole vaja mehe ja naise vahelise kooselu registreerimise jaoks, sest see on peaaegu samaväärne abieluga. See ei kaitse kuidagi vabas kooselus elavaid paare ega nende lapsi, vaid hoopis koormab mõttetult Eesti õigussüsteemi.
Postimehe artikkel:
4.     Homoseksuaalset käitumist ei saa pidada sünnipäraseks eelduseks. Inimese seksuaalsus kujuneb välja kogu tema lapsepõlve ja noorukiea jooksul. Sageli on homoseksuaalne käitumine enam levinud teatud piiratud tingimustes, näiteks vanglas. Homoseksuaalse kooselu seadustamine perekonna ühe vormina on kuritegu meie kujunevate laste ja noorte vastu.
5.     Homoseksuaalse käitumise seadusega normiks kuulutamine loob soodsa pinnase näiteks pedofiilia kui ühe võimaliku seksuaalse orientatsiooni õigustamiseks.
„Kui kõik seksuaalsed orientatsioonid oleksid kõlbeliselt üheväärsed, siis peaks tunnistama iseseisva orientatsiooniga ka pedofiiliat, mis iseloomustab inimesi, kes tunnevad seksuaalset tõmmet laste suhtes. Siin aga avaldub homoliikumise kahepalgelisus. Tunnistades ühelt poolt pedofiilia taunitavust, nõutakse teisalt homoseksuaalse orientatsiooni heakskiitmist, viidates kõikide seksuaalsete orientatsioonide samaväärsusele.“
Varro Vooglaid:
6.     Kooseluseadusega kaasneb palju muud kui ainult homoseksuaalselt käituvate paaride registreerimisvõimalus.
Kooseluseaduse tegelikud tagamaad:

 
10 küsimust kooseluseaduse eelnõu kohta on SIIN

Meeleavalduse põhiinfo on SIIN 

http://www.tv3play.ee/sisu/kolmeraudne/454403?autostart=true
Kooseluseaduse teemaline debatt, TV3 saates “Kolmeraudne”