Üks asi, millest ei pääse Ameerika Ühendriikides üle ega ümber, on pidev suhtlemisvalmidus. Ikka ja jälle näen, kuidas keegi viipab käega autoaknast, tervitab jooksjurajal või lihtsalt vaatab otsa ja naeratab. Endassetõmbunud eestlase jaoks nõuab sedasorti kommunikatsioon harjumist. Soomlastest rääkimata – endine