Kui sa otsid selles arvamusloos vihkamist homoseksuaalsete kalduvustega inimeste suhtes, siis seda sa siit ei leia!
Mul on üks väga hea sõber, kes arvas, et ta on homoseksuaal. Olen talle kord kinnitanud, et see ei muuda minu suhtumist temasse, kuid ma usun, et Jumal võib ta sellest psüühilisest kõrvalekaldest vabastada. Oleme koos selle eest palvetanud ning viimaste uudiste põhjal on ta suhtes vastassoost inimesega.
Teadmata põhjusel on Eesti riik koostöös lääneriikide ja mitmete organisatsioonidega oma kodanikele sisendamas arvamust, et homo on homo.
Homoseksuaalsuse sidumine inimese muutumatu identiteediga on vale, seda kinnitavad arvukad näited, kus inimese seksuaalne orientatsioon muutub elu jooksul. Homo ei ole homo! Ta on inimene, kellel on homoseksuaalsed kalduvused, millest on võimalik vabaneda.
Olen veendunud, et inimene on loodud heteroseksuaalseks. Selleks ei pea olema vaimulik ega loodusteadlane, et seda mõista. Tasub vaid küsida: “Kuidas lapsed sünnivad?“
Igasugune riigipoolne püüd tõsta seadustega homoseksuaalne peremudel samaväärseks traditsioonilise peremudeliga, on ühiskonda eksitav, alandav, lõhestav ning aluseks Eesti rahva sügavamale moraalsele allakäigule.
Riigikogu koalitsioonierakonnad on otsustanud koos