Falling Waters erakool
Keenia haridustase on maailma 50 halvima hulgas. Hoolimata tasuta põhiharidusest ei käi koolis 1.7 miljonit last. Tasuta riigikoolid pole populaarsed. Seepärast tahavad rikkad lapsevanemad esimesel võimalusel lapsed erakooli panna. Järgmine video on lugu ühest Keenia erakoolist Nyahururu linnas. Selle kooli direktor on minu hea sõber. Olen elanud selle kooli territooriumil kahes treeninglaagris
Kenya is rated in the 50 worst countries for education. Despite free primary education 1.7 million children are not going to school. Free public schools have a bad reputation. Wealthy parents are ready to pay some extra money for private schools. Next movie is a story about a private school in Nyahururu. The school director is a friend of mine. I have been living there several months during my training camps.

The art in Falling Waters’ dining hall.
The author is my mom Riina.